Potpore u korist projekata od europskog interesa ili za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu neke države članice - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display