Pomoc, ktorú možno považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom (článok 87 ods. 3 ES) - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display