Aizliegtu vienošanos spēkā neesamība - "Provizoriska spēkā esamība" * "Provizoriska spēkā esamība" - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display