Õigusaktide ühtlustamist käsitlevad direktiivid - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display