Förfarande för tillämpning av konkurrensreglerna - Böter - Fastställande av bötesbeloppet * Fastställande av bötesbeloppet - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display