Procedure voor de toepassing van de mededingingsregels - Beëindiging van inbreuken: Bevoegdheden van de Commissie * Beëindiging van inbreuken: Bevoegdheden van de Commissie - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display