Súdna právomoc, uznanie a výkon rozhodnutí - Občianske a obchodné veci - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display