Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi - Kohtuotsuse mõju * Kohtuotsuse mõju - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display