Jurisdikciją suteikiantis susitarimas bylose, susijusiose su darbo sutartimis - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display