Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Výlučná povaha právomoci vnútroštátneho sudcu v oblasti prejudiciálneho konania * Výlučná povaha právomoci vnútroštátneho sudcu v oblasti prejudiciálneho konania - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display