Непосредствено действие на член 88, параграф 3, последно изречение ЕО и роля на националния съд - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display