Vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji pagrindai (Direktyva 2000/78) - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display