Skadlig inverkan på konkurrensen och inverkan på handeln mellan medlemsstaterna - EU Vocabularies
EU Vocabularies - Contributions management
EU Vocabularies - Asset Detail Actions
EU Vocabularies - Concept display