Prawa uznane w karcie i będące przedmiotem postanowień traktatów (art. 52 ust. 2 karty praw podstawowych) - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display