Írásbeli kérdés E-2799/10 előterjesztette: Aldo Patriciello (PPE) a Bizottság számára. A görögországi válságot követő intézkedések