Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2021. 2021/C 114/39