Mnenje Komisije z dne 7. novembra 2017 o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadnih snovi iz skladišča radioaktivnih odpadkov Unterweser, ki se nahaja na območju jedrske elektrarne Unterweser KKU v nemški zvezni deželi Spodnja Saška$