Становище на Комисията от 7 ноември 2017 година относно плана за погребване на радиоактивните отпадъци, произхождащи от хранилището за радиоактивни отпадъци Unterweser, разположено на територията на атомната електрическа централа Unterweser KKU в провинция Долна Саксония, Германия$