Sag C-431/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Cantabria (Spanien) den 7. august 2015 — Liberbank, S.A. mod Rafael Piris del Campo