esimese astme kohtu otsus 10. juuni 2004 kohtuasjas T-275/01: Mercedes Alvarez Moreno versus Euroopa Parlament (Ametnikud — Ajutine ametnik — Konverentsitõlk — Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 74 — Teenistussuhte lõppemine)