SKRIFTLIG FRÅGA E-3159/01 från Jens-Peter Bonde (EDD) till kommissionen. Gemenskapens regelverk och screeningrapporter.