Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно проектозаконите на Камбоджа относно НПО и относно синдикалните организации (2015/2756(RSP))