Oikaisu ilmoitukseen sen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta, joka koskee Euroopan unionin ja Tunisian puitesopimusta Tunisian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (EUVL L 104, 23.4.2015)