Teabe (seoses Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia vahel) protokollile (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Tuneesia vahelist raamlepingut Tuneesia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) allakirjutamisega) parandus (ELT L 104, 23.4.2015)