Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af direktiv (EU) 2016/798 for så vidt angår anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal