Kommissionens forordning (EF) nr. 227/2002 af 7. februar 2002 om eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager, undtagen de for tilsat sukker bevilgede