Beroep tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, ingesteld op 28 augustus 2020 door Telenor ASA en Telenor Norge AS (Zaak E-12/20) 2020/C 343/15