Zadeva C-720/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 21. oktobra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Düsseldorf – Nemčija) – GR/Stadt Duisburg (Sprejetje predhodne odločbe – Pridružitveni sporazum EGS-Turčija – Sklep št. 1/80 – Člen 7(1) – Pravica do prebivanja družinskih članov turškega delavca, ki je vključen na zakoniti trg dela države članice – Naturalizacija zadevnega družinskega člana v državi članici gostiteljici – Ohranitev pravice do prebivanja – Pridobljene pravice)