Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 232, 01 lipiec 2004