Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6243 – CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP