EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 100/2019 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2019/1230]