2019 m. balandžio 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 100/2019, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2019/1230]