Pisno vprašanje E-002733/11 Rareş-Lucian Niculescu (PPE) za Komisijo. Možnosti financiranja za delto Donave