KIRJALLINEN KYSYMYS E-0931/02 esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle. Kolumbiitti-tantaliittikartellia koskeva tutkimus.