Sprawa F-129/12: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2012 r. — CH przeciwko Parlamentowi