Predlog SKLEP SVETA o razveljavitvi Odločbe Sveta 77/706/EGS o določitvi ciljne stopnje Skupnosti za zmanjšanje porabe primarnih virov energije ob težavah pri preskrbi s surovo nafto in naftnimi derivati in Odločbe Komisije 79/639/EGS o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Odločbe Sveta 77/706/EGS