Euroopan unionin virallinen lehti, CE 65, 13. maaliskuuta 2004