Zaak C-381/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Cluj (Roemenië) op 15 mei 2019 — SC Banca E S.A./G.D.