Sag T-517/11: Rettens kendelse af 17. juli 2012 — United States Polo Association mod KHIM — Polo/Lauren (gengivelse af to polospillere) (EF-varemærker — delvis afslag på registrering — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse i sagen)