Rapport från kommissionen - Årsrapport om Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling 2005 [SEK(2006) 1450]