Rapport mill-Kummissjoni - Rapport Annwali dwar l-attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp teknoloġiku ta' l-Unjoni Ewropea fl-2005 [SEK(2006) 1450]