Komisijas ziņojums - Gada ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības pasākumiem 2005. gadā [SEC(2006) 1450]