Predlog sklep Sveta o stališču Skupnosti v Skupnem odboru o priporočilu o ponovnem uvozu izdelkov s poreklom in sprejetju poenostavljenih dokazil o poreklu, ki jih izdajo pooblaščeni izvozniki, s strani pogodbenic, k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani