Affaire C-149/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (Pologne) le 14 mars 2016 — Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu