Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě, 2019