Oznámení určené skupině Tariq Gidar Group (TGG), jejíž jméno bylo na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/507 zařazeno na seznam podle článků 2, 3 a 7 nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá’iš) a Al-Kajdá