Писмен въпрос E-4867/10 Angelika Werthmann (NI) до Комисията. Директна търговия със Северен Кипър — правно основание