Písomná otázka E-1769/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Situácia v oblasti verejného zdravia v Taliansku