Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 oktober 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))