Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 mars 2012.